دانلود کتاب مذاکره در مورد تعلقات متعلقات: پیچیدگی های تابعیت در آلمان

[ad_1]

نیلز ویتت به بررسی استراتژی های بزگ زدایی از مهاجران ترک می پردازد و دلایل قانونی و نمادین آنها برای تابعیت را بررسی می کند. نویسنده با استفاده از روشهای ترکیبی و داده های منحصر به فرد نشان می دهد که اگر به مهاجران ترک اجازه داده شود تابعیت سابق خود را حفظ کنند و از اعضای نمادین جامعه آلمان محسوب شوند ، تمایل بیشتری به طبیعی شدن دارند. اعضای اقلیت از حقوق گسترده ای به عنوان اقامت دائم برخوردار هستند و بسیاری از آنها تابعیت آلمان را دارند. با این حال ، آنها اغلب طرد نمادین را تجربه می کنند ، و این عضویت نمادین را دلیل نادر طبیعی شدن می دانند.

[ad_2]

منبع