دانلود کتاب مدیریت چرخه زندگی محصول (جلد 3): خلاصه اجرایی:

[ad_1]

این جلد سوم مروری اجمالی درباره مدیریت چرخه حیات محصول (PLM) و جزئیات نقش مدیران در ابتکارات PLM را ارائه می دهد. این کتاب همچنین توضیح می دهد که چرا PLM رخ می دهد ، چرا بسیار مهم است ، اصول استراتژی PLM ، و مراحل معمول در یک ابتکار PLM. در طول کتاب ، نویسنده مثالها و مطالعات موردی را نشان می دهد که نقشهای مختلف مدیران را در ابتکارات PLM نشان می دهد. این پوشش خبری از تجربه جان استارک کار با شرکتها در بیش از 100 طرح PLM ناشی می شود. این کتاب با تقویت مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در پیاده سازی PLM و دستیابی به عملکرد محصول در سطح جهانی در طول چرخه عمر محصول ، درک خواننده از PLM را گسترش می دهد. این کتاب توضیح جامعی درباره PLM و اطلاعات مورد نیاز برای هدایت یا مشارکت در طرح PLM به خواننده اجرایی ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع