دانلود کتاب مدیریت طیف بهینه انرژی برای شبکه های حسگر رادیویی شناختی:

[ad_1]

این مونوگرافی با ارائه مروری جامع بر مدیریت منابع طیف در شبکه های حسگر رادیو شناختی (CRSN) ، به مشکل کمبود طیف می پردازد. این برنامه پیاده سازی های مختلف CRSN را نشان می دهد که ارتباطات ماشین به ماشین ، سیستم های فیزیکی سایبری و اینترنت اشیا را پوشش می دهد. نویسندگان مزایای یک راه حل یکپارچه مدیریت طیف کم مصرف برای CRSN ها ، از جمله سنجش طیف ، تصمیم گیری و تخصیص را کشف می کنند. هر دو جنبه نظری و تجربی CRSN ها به طور مفصل بحث شده است. محققان ، محققان و توسعه دهندگان این مونوگرافی را به عنوان یک منبع خارق العاده با اطلاعات و بینش های ارزشمند می یابند. همچنین دارای منابع گسترده ای از مجلات برتر ، مقالات کنفرانس ، کتابها و استانداردها است.

[ad_2]

منبع