دانلود کتاب مدل پایداری تجارت برای توسعه دهندگان مسکن مالزی:

[ad_1]

این کتاب مصاحبه با 20 توسعه دهنده موفق مسکن مالزی را برای ارائه بینش و دانش عملی در دنیای واقعی برای توسعه دهندگان آینده ارائه می دهد. این هدف به منظور آشکار ساختن اسرار توسعه دهندگان موفق از مبدا تا وضعیت فعلی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته طراحی شده بود ، به طوری که مصاحبه شوندگان می توانستند آزادانه تجربیات ، افکار ، ایده ها و نکات خود را به دست آورند. مشاغل تجاری این کتاب با پوشش داستان های موفقیت از زمینه های توسعه دهندگان ، سوابق آموزشی و خصوصیات شخصی تا چالش ها و موفقیت های تجاری ، مورد توجه دانشگاهیان و پزشکان قرار می گیرد.

[ad_2]

منبع