دانلود کتاب مدل سازی ، پیش بینی و کاهش سیل:

[ad_1]

این کتاب با بهره گیری از تجربه و تخصص حرفه ای نویسنده در مناطق مرطوب و خشک ، خوانندگان را با فلسفه ها و روش های اساسی علمی سیلاب و تأثیر آنها بر زندگی و دارایی انسان آشنا می کند. اساس هر مدل ، الگوریتم و روش محاسباتی همراه با استراتژی های منطقی و تحلیلی ارائه شده است. هنگام پرداختن به روند گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی ، ارزیابی خطر سیل ، آسیب پذیری ، اقدامات پیشگیری و کاهش به طور سیستماتیک توضیح داده می شود ، به خوانندگان کمک می کند تا آنها را به صورت منطقی و م effectivelyثر اعمال کنند. سرانجام ، بر کاربردهای پروژه های دنیای واقعی در هر بخش تأکید شده است ، که به خوانندگان اجازه می دهد نه تنها جنبه های نظری بلکه کاربرد عینی آنها را نیز درک کنند.

[ad_2]

منبع