دانلود کتاب مدلسازی با قوانین با استفاده از مهندسی اطلاعات معنایی:

[ad_1]

این کتاب یک روش سازگار برای ساخت سیستم های هوشمند را پیشنهاد می کند. چندین مدل رسمی برای طراحی و پیاده سازی سیستم های مبتنی بر قوانین فراهم می کند و مطالعات موردی مربوط به اجرای آنها را ارائه می دهد. اینها شامل مهندسی نرم افزار ، سیستم های فرآیند کسب و کار ، Semantic Web و سیستم های حساس به زمینه در دستگاه های تلفن همراه است. قوانین یک راه بصری و در عین حال قدرتمند برای نشان دادن دانش بشری ارائه می دهند و سیستم های هوشمند مبتنی بر قوانین کاربردهای مهم بسیاری دارند. با این حال ، پیشرفت عملی آنها به تکنیک ها و مدل های مناسب نیاز دارد – شکافی که این کتاب به طور موثر برطرف می کند.

[ad_2]

منبع