دانلود کتاب مخاطبان زنجیره را ترک کرده اند – “Au hasard Balthazar” ساخته رابرت برسون

[ad_1]

روتور رابرت برسون نه تنها برای عمق معنوی و مذهبی ، بلکه برای شکل گیری زیبایی شناسی فیلم نیز جذاب است. از نظر بسیاری از کارشناسان ‘Au Hasard Balthazar’ (1966) یک شاهکار عالی برسون است ، زیرا این فیلم “داستان شور” را از یک نوع بسیار غیر معمول در داستان اصلی نشان می دهد: عذاب خر بالتازار. سوزان اچ.کولتر این بعد الهیاتی را در کار خود با تحلیل روشنی از زیبایی شناسی برسون پیوند می زند ، که از یک طرف با “یک اصل چندپاره” و از طرف دیگر علاقه کارگردان به نقاشی مشخص می شود. کولتر همه اینها را در چشم انداز اثر هنری باز قرار می دهد که عمدا بیننده را از زنجیره دور می کند.

[ad_2]

منبع