دانلود کتاب محدودیت های هوش محاسباتی:

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از چندین مشارکت است که آخرین تحولات را در زمینه های خاص هوش محاسباتی نشان می دهد. این کتاب با دقت ویرایش شده ، تولد 65 سالگی رودولف کروز را گرامی می دارد. تمرکز اصلی این مشارکت ها بر روی آمار ، نظریه کنترل ، خوشه بندی ، شبکه های عصبی و غیره برای دستیابی به داده های نامطمئن و همچنین اطلاعات مبهم و غیر دقیق ، اطلاعات مفید و قابل استفاده است. مقابله با رویه های خودکار است که از تکنیک ها استفاده می کنند.

[ad_2]

منبع