دانلود کتاب محاسبه تک متغیری: گذرگاههای اولیه ، چاپ متریک ، چاپ 9

[ad_1]

یک حساب متغیر: EARLY TRANSCENDENTALS ، Metric ، 9th Edition قوی ترین پایه را برای آینده STEM برای شما فراهم می کند. مجموعه متریک جیمز استوارت به دلیل تمرکز در حل مسئله ، دقت و دقت ریاضی و نمونه های برجسته و مجموعه مشکلات ، پرفروش ترین محصول جهان است. دانیل کلگ و سلیم واتسون که توسط استوارت انتخاب و راهنمایی شده اند میراث خود را ادامه می دهند و پیشرفت های دقیق آنها وضوح توضیحات استوارت را حفظ می کند و نسخه نهم را به یک ابزار یادگیری مفیدتر تبدیل می کند. WebAssign همراه شامل منابع جدیدی مانند پشتیبانی مفید یادگیری و ماژول های یادگیری تعاملی Explore It است. رویکرد استوارت و منابع WebAssign با نشان دادن اینکه حساب دیزاین عملی و زیبا است ، باعث تقویت درک و ایجاد اعتماد برای میلیون ها دانشجو در سراسر جهان می شود.

[ad_2]

منبع