دانلود کتاب مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و مدیریت مهندسی:

[ad_1]

این کتاب در 2 جلد و 6 فصل تنظیم شده است. قسمت I Big Data Analytics است ، که به پیشرفتهای جدید در تحلیل داده های بزرگ ، آمار ، هماهنگی و داده کاوی می پردازد. قسمت دوم مدیریت سیستم های اطلاعاتی است که با توسعه سیستم اطلاعات بزرگ داده یا بستر ابری سروکار دارد. قسمت سوم ، روش بزرگ محاسبات داده ها ، که با پیشرفت فن آوری های رایانش سنتی در پس زمینه داده های بزرگ سروکار دارد. بخش چهارم تصمیم گیری عدم قطعیت است ، که با روش های تصمیم گیری سروکار دارد که شامل اطلاعات مختلف نامشخص مانند عدم اطمینان ، تصادفی ، خشن ، خاکستری ، عدم اطمینان است. بخش V الگوریتم هوش است. قسمت VI امنیت داده است ، که یک عنصر مهم به ویژه در محیط مدیریت مدرن است.

[ad_2]

منبع