دانلود کتاب مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی روندهای جدید در خستگی و شکستگی:

[ad_1]

این کتاب مقاله یکی از کنفرانس های اصلی در مورد خستگی ، شکستگی و یکپارچگی ساختاری (NT2F) را ارائه می دهد. مقالات سازمان یافته و به پنج موضوع مختلف تقسیم شده اند: مکانیک خستگی و شکست ساختارها و مواد پیشرفته. خستگی و شکستگی در مخازن تحت فشار و خطوط لوله: رفتار مکانیکی و یکپارچگی ساختاری اتصالات جوش داده شده ، باند شده و پیچ و مهره ؛ استرس باقیمانده و اثرات زیست محیطی بر رفتار خستگی ؛ و روش های شبیه سازی ، مدل های تحلیلی و محاسباتی در خستگی و شکستگی – سایپرز ، باشگاه دانش

[ad_2]

منبع