دانلود کتاب مجله روانشناسی کامرون 1

[ad_1]

این اولین شماره از بررسی روانشناسی کامرون ، تنوع و جهانی بودن رشته های انضباطی را باز می کند. این تصمیم را برای پرداختن به س varietyالات متنوعی که به کثرت موضوعی بسیار حساس اشاره می کنند ، به منظور محدود کردن خطوط معرفتی و عملیاتی آن ، انتخاب کرده است. مسائلی که در مرکز بحث های اجتماعی قرار دارند و با دیدگاه های مختلف جهان روبرو هستند. آنها علاقه مند به رنج ، کار ، نوآوری ، زندگی مشترک ، خود و دیگران هستند. جنبه های مختلف زندگی به صراحت کاوش ، تحلیل ، مقابله و بحث می شود.

[ad_2]

منبع