دانلود کتاب مثل داستان است: داستان

[ad_1]

روز به خوبی انتخاب شد: 21 مارس. بهار ورودی او را ساخته بود و هوا خوب بود. گروهی از همکاران به سمت ساختن همه شگفتی ها حرکت می کردند. این ساختمان عظیم شیشه ای در وسط هیچ جا احداث شده است. بدون اینکه لحظه ای فکر کنیم وارد کاوش در بالای تپه هفت طبقه ای شدیم که آسمان را خرد کرد وارد شدیم. سازندگان آن تمایل به اعتصاب وجدان و تسلیم روح داشتند و آرزو داشتند تاریخ سلامت کشور را با جوهر جدیدی بنویسند که آنچه را که انجام داده و آنچه را که گفته است انجام دهد. در این داستان شنیع ، وی بدون کنایه کالای یکی از بخشهای اصلی جامعه ، بهداشت و سو the استفاده های ناشی از آن را محکوم می کند.

[ad_2]

منبع