دانلود کتاب متون مذهبی ترکی نوشته شده از جنوب شرقی آناتولی از قرن 21 به لاتین: رونویسی ، ترجمه و مطالعه زبان

[ad_1]

Studien zur Sprache، Geschichte und Kultur der Turkvölker در سال 1980 توسط تورک شناس مجارستانی György Hazai تاسیس شد. این مجموعه تمام جنبه های زبان ، فرهنگ و تاریخ ترکی را پوشش می دهد و پوشش زمانی و منطقه ای گسترده ای دارد. این کتابخانه از نسخه های خطی در آسیای مرکزی ، شمالی ، غربی و شرقی و مناطقی از اروپا استقبال می کند و بازه زمانی گسترده ای را از اولین کلمه خود در قرن 6 تا مدرنیته و امروز فراهم می کند.

[ad_2]

منبع