دانلود کتاب مبانی نظری یکپارچه بالابری و رانندگی در جریانهای خارجی چسبناک و قابل فشردگی:

[ad_1]

این پایان نامه نیروهای آیرودینامیکی را در جریانهای خارجی چسبناک و قابل فشردگی تجزیه و تحلیل می کند. تئوریهای نیرو مورد بحث بی نظیر هستند زیرا در جریانهای خارجی ناویر-استوکس کاملاً چسبناک و قابل فشردگی اعمال می شوند و به آنها اجازه می دهد تا به راحتی با دینامیک سیالات محاسباتی ترکیب شده و بنیادی عمیق از آیرودینامیک مدرن را تشکیل دهند. این پایان نامه سه سهم اصلی در آیرودینامیک نظری دارد و ارائه می دهد: (2) یک فرمول کل و کلی نیروی جهانی برای جریان ثابت و علائم تجمع میدانی دور. و (3) یک نظریه میدان نزدیک کلی برای تشخیص دقیق تمام اجزای فیزیکی نیرو و گشتاور آیرودینامیکی.

[ad_2]

منبع