دانلود کتاب مبانی طراحی EM سازه های جاذب رادار (RAS):

[ad_1]

این کتاب یک فرمول تحلیلی دقیق و روش طراحی گام به گام برای طراحی الکترومغناطیسی (EM) ساختارهای جاذب رادار (RAS) را ارائه می دهد. در مورد مدل مدار معادل و رویکرد نمودار اسمیت با تصاویر بحث می کند تا درک روشنی از مراحل مربوط به طراحی RAS چند لایه با توجه به مشخصات مورد نظر ارائه شود. این کتاب منبع ارزشمندی برای مبتدیان ، دانشگاهیان و مهندسان تحقیق و توسعه است که در زمینه طراحی و توسعه RAS فعالیت می کنند.

[ad_2]

منبع