دانلود کتاب ما شنیدیم که مردم در باد شرقی فریاد می زنند: “اردوگاه سیاه” دورمتینگن

[ad_1]

بلافاصله پس از پایان رژیم نازی در آوریل و مه 1945 ، قربانیان “اردوگاه سیاه” در دورمتینگن ، زولرنالبکریس مجبور شدند رنج های باورنکردنی را تحمل کنند. نویسنده به گزارش های شفاهی و منابع تاریخی متعددی به عنوان “اردوگاه سیاه” در مورد جنایات سه نفری که تقریباً شش هفته در اردوگاه کار اجباری نازی ها اداره می کرد ، اشاره می کند. گزارش های شاهد عینی ، نامه ها و پرونده های تنها پرونده علیه یکی از عاملان پس از جنگ استفاده می شود. ایمو اوفرمان نگاهی کاملاً انتقادی به وقایع آن زمان دارد که شما را به لرزاند.

[ad_2]

منبع