دانلود کتاب ماندگاری: با اطمینان قطعات را طراحی کنید!

[ad_1]

این کتاب درسی کاملاً واضح است که در یک عمل محور نوشته شده و برای اولین بار بین کتابهای درسی مکانیک فنی و کتابهای تخصصی پایداری عملیاتی فاصله دارد. علاوه بر این ، زمینه تئوریک نسخه هفتم کتابچه راهنمای FKM توضیح داده شده است. بنابراین ، برای مهندس عملی نیز در محاسبه قدرت بسیار مفید است. مثالهای محاسبه شده متعدد و همچنین س questionsالات و وظایف درک مطلب در هر فصل ، خودآزمایی موفقیت آمیز را تضمین می کند. علاوه بر آموزش قدرت عملیاتی ، می توان از آن در عناصر ماشین ، ساخت و ساز ، فناوری مواد ، ساخت فولاد ، مکانیک تجربی و ساخت سبک به خوبی استفاده کرد.

[ad_2]

منبع