دانلود کتاب مالی اقلیم به عنوان ابزاری برای ارتقا رشد سبز در کشورهای در حال توسعه:

[ad_1]

این کتاب اثربخشی بودجه آب و هوا را به عنوان ابزاری سیاسی برای کاهش تأثیر فعالیتهای انسانی بر تغییر اقلیم و ارتقا promote رشد سبز در کشورهای در حال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این کتاب تأکید می کند که باید به تحلیل زمینه های سیاسی گسترده نیز توجه زیادی شود. . به ویژه بر روند مذاکرات بین المللی تمرکز کنید ، که اطمینان می دهد بودجه به نیازها و اولویت های خاص و دسترسی به برق اختصاص یافته است. به عنوان مثال ، چالش های کشورهای در حال توسعه در تلاش برای بهبود توسعه اقتصادی سبز خود بدون دسترسی به کربن ، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که فاقد کمک قابل توجه کشورهای توسعه یافته هستند ، یک مسئله فوق العاده مهم و فوری است. این کتاب مورد توجه مخاطبان گسترده ای از دانشگاهیان و پزشکان در زمینه تغییرات آب و هوا و سیاست های انرژی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این ، این پروژه ابزاری معتبر برای دانشجویان در سیاست های انرژی و برنامه های آب و هوایی است.

[ad_2]

منبع