دانلود کتاب مار در ساموئل: الگویی مسیحی

[ad_1]

در این اثر ، برایان آ. ورت 1-2 استدلال می کند که ساموئل با استفاده از الهیات کتاب مقدس و نقد ادبی حاوی نقوش مار است. این نقش و نگار از مار در پیدایش 3 گرفته شده است ، و عملکرد آن در روایت ساموئل این است که انتظار خواننده را از مسیح نزدیک شده ، پسر داوود و از فرزندان زن در پیدایش 3:15 افزایش دهد. این مسیح مار را شکست خواهد داد و سلطنت شکوهمند خود را در دنیایی تازه آغاز خواهد کرد. وقتی 1-2 ساموئل به این روش خوانده می شود ، او ویژگی های قبلی را که قبلاً مورد توجه قرار نگرفته است درک می کند ، جنبه های قبلی متن را که اشتباه گرفته است درک می کند و به درستی می بیند که همه 1-2 ساموئل یک سند مسیحایی است.

[ad_2]

منبع