دانلود کتاب لیست بکت: AZ از مسائل جهانی اول

[ad_1]

لیست بکت خلاصه ای کاملا جدی از “مشکلات جهان اول” نیست – نوعی از موضوعات که هر روز ما را وادار می کند. چگونه است که موسیقی آتونال ، ایستگاه های اتوبوس ، فیلم کششی و رختکن ما را به این شدت آشفته می کند؟ یا افراد کنترل گذرنامه ، شعر مدرن ، یا فقط در مورد هر چیزی که در یک اتاق معمول هتل پیدا کنید؟ از آچارهای مرده گرفته تا دستگیره های خام – و همچنین همراهان سیار (در بعضی موارد) مسافران گرفته تا هر پیشخدمت درجه یک که به دنیا سفر می کند – این کتاب برای سلامت عقل شما ضروری است. بنابراین ، این جامع از A تا Z یک سرویس سیگنال به بشریت ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع