دانلود کتاب لبخند ، تجربه ، عجیب و غریب

[ad_1]

“اگر ریش داشتم ، حتی ترجیح نمی دادم به افراد سیگاری نزدیک شوم!” در چهار فصل کتاب روانپزشک مشهور چک بر پوچی ها و زیبایی های زندگی روزمره تمرکز دارد. فهمیدن. همچنین داستان های جذاب از زندگی محروم وجود دارد. قسمت اول کتاب شامل جنبه های مختلف خنده و خنده است ، قسمت دوم توهمات و هذیان ها ، تأثیر تحول آفرین یا شکرگذاری عفیف و ناپسند ، قسمت سوم تعادل جسمی و روحی ، تدبر ، پوزخند ، اینجا تعبیر ذن یا یک آیه کوتاه و چشمگیر. خواننده را آقای Zkoumal.MUDr همراهی می کند ، که متن او دوباره گل آلود است. Karel Nešpor ، CSc ، روانپزشک چک ، ناشر و مربی متخصص در زمینه درمان بیماری های اعتیاد. یک سری از کتابهای موفق در پورتال منتشر شده است ، از کجا خنک شو ، چگونه زیباتر شویم ، هوشیار ، بیشتر با نشاط

[ad_2]

منبع