دانلود کتاب قلمرو ترکیه:

[ad_1]

این کتاب آغاز دهه 1950 است تا به امروز ، از جمله دانشگاه ها و کارهای زمین شناسی که توسط سازمان های دولتی انجام شده است ، ترکیه تمام اطلاعات مربوط و موجود را در مورد قلمرو جمع آوری می کند. یافته ها و پیشرفت های اخیر شامل توضیح و تجزیه و تحلیل مشخصات جدید از بخش های کشور توسط نویسندگان فصل است. آنها یک نقشه خاک تصفیه شده ایجاد می کنند که منعکس کننده آخرین نسخه سیستم خاک World Reference Base (WRB) است. کتاب ها ، برنامه ریزان استراتژی کشاورزی ، مدیریت کربن زمینی (که در کربن خاک و زیست توده برگزار می شود) و آب و هوا مدت هاست که کارشناسان مدیریت زمین و قلمرو ترکیه علاقه مند به کاهش این تغییر هستند ، راهنماهای ارزشمندی را برای مربیان در ایجاد آگاهی در مورد اهمیت نادیده گرفته شده ارائه می دهند. .

[ad_2]

منبع