دانلود کتاب قلمرو اکوادور:

[ad_1]

این اولین کتابی است که به طور جامع درباره سرزمین اکوادور بحث می کند. با غنی سازی اطلاعات ، اطلاعاتی در مورد خصوصیات منحصر به فرد و توزیع این خاکها فراهم می کند. به دلیل تأثیر کوه های آند ، که به میزان زیادی آب و هوا و مواد والدین را تغییر داده است ، یک کشور نسبتاً کوچک مانند اکوادور دارای طیف گسترده ای از الگوهای زمین است که به ندرت در کشورهای دیگر یافت می شود. این کشور توسط آندها به سه منطقه مختلف تقسیم شده است: دشت ساحلی ، ارتفاعات آند و منطقه آمازون ، هر یک با توسعه خاک متفاوت ، تحت تأثیر شرایط متغیر در این منطقه. منطقه را با آب و هوای خاص و مواد والدین جدا کنید.

[ad_2]

منبع