دانلود کتاب قصه های سایه – نور پنج قمر: جلد 1

[ad_1]

للانی رویایی در دهکده ای از پادشاهی وائل بزرگ می شود. او همیشه با پنج قمر جادویی که شب ها به او می تابند ارتباط قوی دارد. وقتی طلسم به جا مانده از والدینش در هجدهمین سالگرد تولد او باز می شود ، دنیای للانی ناگهان وارونه می شود. او با بهترین دوستش هیز راهی سفر می شود تا سرنوشت واقعی خود را تحقق بخشد و گرفتار گردابی از احساسات ، کشف خود و جادوی سیاه می شود …

[ad_2]

منبع