دانلود کتاب قرن بیست و یکم ماریان مور: مقاله هایی از یک دوره نوزایی انتقادی

[ad_1]

این مجموعه طیف جدیدی از آگاهی از انتقاد را نشان می دهد و نشانگر توسعه نوزایی قرن بیست و یکم ماریان مور است. این مقاله ها به بررسی درگیری مور در جنبش ها و جوامع مدرنیستی ، تأثیر او بر نسل بعدی هنرمندان و پویایی زندگی حرفه ای وی می پردازد که پس از جنگ جهانی دوم تا حد زیادی نادیده گرفته شد. در عین حال ، آنها تلاقی رشد شاعرانه او با سیاست های فرهنگی را در طول زندگی حرفه ای خود دنبال می کنند. با استفاده از دیدگاه های جدید از مطالب بیوگرافی که قبلاً ناشناخته بودند و ویرایش ها و بایگانی های جدید کارهای مور ، مقالات بصیرت های ویژه ای راجع به روابط مور و نقش وی به عنوان یک شمایل فرهنگی در پایان کارش ارائه می دهند.

[ad_2]

منبع