دانلود کتاب قرمز & amp؛ لحاف سبز: 14 لحاف کلاسیک با جذابیت ماندگار

[ad_1]

ترکیب قرمز و سبز یک پالت دائمی است که جای خود را در میان کلاسیک ها می گیرد. قرن ها پیش ، لحاف های سبز و قرمز به یاد ازدواج یا گذار یک زن به مرحله خالی خانه در خانه بود. زمان تغییر کرده است ، اما تحسین ترکیب رنگ هنوز هم زیاد است. از تکنیک های امروزی برای ایجاد 14 لحاف بی انتها از طراحان شگفت انگیزی که کارهای آنها را می شناسید و آنها را دوست دارید استفاده کنید. Susan Ache Lissa Alexander Lisa Bongean Pam Buddha Betsy Chutchian Carol Hopkins Sheryl Johnson Sandy Klop Jo Morton Laurie Simpson Edyta Sitar Karen Styles Corey Yoder Paula Barnes و Mary Ellen Robison

[ad_2]

منبع