دانلود کتاب قبل از یادآوری

[ad_1]

قبل از یادآوری: TRANSANDANTAL POSTCARD Ann Lauterbach؟ ظاهراً ، همانطور که ساعت بیدار می شود ، بدون خروس یا کلاغ ساعت ، در واقع همه پرندگان در جای دیگری هستند ، مهاجرت در یک صفحه روشن یا سقوط. خورشید بر فراز کوه طلوع می کند ، سپس مه حرکت می کند ، بازدم می کند ، همه چیز دیگر ، هوا تغییر می کند ، روی چاقوهای خام و قافیه های آینه قرار می گیرد در جایی که آب به آن شبیه است: رنگی که حتی کیمیاگری Revlon را رنگ پریده و در مرکز آن لعاب است دیگ آبی آسمانی.

[ad_2]

منبع