دانلود کتاب قبل از اکو

[ad_1]

جهان ماورا طبیعی فروپاشیده است. جنگی برگشت ناپذیر در افق دیده می شود. یک گروه خارق العاده کشنده قدرتمند متحد شده اند ، آماده نشان دادن حضور خود به جهان طبیعی و قرار گرفتن در راس بشریت هستند. سخت. تنها چیزی که سر راهشان قرار می گیرد یک جوخه فوق العاده کوچک و هنوز کاملاً آموزش دیده از لوئیزیانا بایو است. برای موفقیت در ایستادن ، فوق العاده تازه کار نیاز به احضار سایر موجودات خارق العاده طبیعی است که در ساوانا و اطراف آن زندگی می کنند. متحدان از تاریک ترین گوشه های جهان ماورا الطبیعه. با از دست رفتن جان ها و بدتر شدن توازن قدرت ، جوان ماوراal الطبیعه و همتایان ماوراural طبیعی آنها باید در جنگی شرکت کنند که می تواند همه چیز را تغییر دهد. وقتی ابرمردها در برابر ابرقدرها روی می آورند ، فقط افراد قدرتمند زنده می مانند.

[ad_2]

منبع