دانلود کتاب قبرستان شهر: تئاتر

[ad_1]

“گورستان شهر” نقاشی دیواری اجتناب ناپذیر یک جامعه فاسد است. این نمایشنامه زندگی روزمره Compagnie Minière Nationale ، یک شرکت دولتی را شرح می دهد که در خدمات خصوصی مدیرعامل خود به جلال یک دنیای شیطانی تبدیل شد. هنگامی که با اتهاماتی به اختلاس که یکی از ستوانهای خود را هدف قرار داده بود روبرو شد ، “رئیس قبیله” بی سر و پا از استفاده از روشهای شدید برای خاموش کردن رابطه پرید.

[ad_2]

منبع