دانلود کتاب قانون اساسی اسکالیا: مقالاتی درباره حقوق و آموزش

[ad_1]

این کتاب کاربرد متون و اصالت اسکالیا در قانون آموزشی را مورد بررسی قرار می دهد و تعالیم و آموزه های اسکالیا را منعکس می کند. قانون آموزش و پرورش ممکن است ابزاری عجیب و غریب برای در نظر گرفتن رویکرد قانون اساسی اسکالیا به نظر برسد ، اما تفکر در مورد مدارس مستلزم توجه به مبانی سیاسی آزادی بیان ، آزادی دین ، ​​فرصت برابر ، فدرالیسم و ​​نقش مناسب متخصص است. دانشمندان حقوق ، فیلسوفان و دانشمندان علوم سیاسی ، هم انتقاد و هم عذرخواهی از رویکرد اسکالیا را ارائه می دهند.

[ad_2]

منبع