دانلود کتاب قافیه و فرهنگ املایی

[ad_1]

این کتاب از اهداف نوشتاری و املایی استراتژی ملی سواد در KS2 پشتیبانی می کند و باید والدینی را که می خواهند به فرزندان خود در گسترش واژگان و بهبود مهارت های نوشتاری خود کمک کنند ، جلب کند.

[ad_2]

منبع