دانلود کتاب فوتوکوستیک زیست پزشکی

[ad_1]

تصویربرداری فتوآکوستیک (PA) ، یک فناوری تصویربرداری که به سرعت در حال رشد است ، امواج الکترومغناطیسی و التراسونیک را به صورت هم افزایی ترکیب می کند و کنتراست و وضوح بالاتری نسبت به تصویربرداری اولتراسوند معمولی ارائه می دهد. این کتاب پیشرفت های اخیر در این زمینه ، به ویژه پیشرفت در تشخیص بیماری را با استفاده از تکنیک های PA تازه توسعه یافته ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع