دانلود کتاب فناوری نوآوری اطلاعات در شهرهای هوشمند:

[ad_1]

این کتاب شهرهای هوشمند و فناوری های اطلاعاتی را توصیف می کند که شرایط بهتر زندگی را در شهرهای آینده فراهم می کند. این یافته ها از 27 کشور در سراسر جهان ، از جمله دانشگاه ، صنعت و دولت ، گردآوری یافته است. این بخش به موضوعات اساسی در فن آوری پیشرفته و راه حل های مربوط به شهرهای هوشمند ، از جمله داده های بزرگ و رایانش ابری ، سیستم عامل های مشترک ، زیرساخت های ارتباطی ، سلامت هوشمند ، توسعه پایدار و مدیریت انرژی می پردازد. خواندن مقدماتی برای محققانی که روی سیستم های ارتباطی اطلاعاتی و اطلاعاتی ، داده های بزرگ ، اینترنت اشیا ، امنیت سایبری و سیستم های انرژی فیزیکی سایبری کار می کنند. همچنین این یک منبع ارزشمند برای دانشجویان پیشرفته ای است که در این مناطق تحقیق می کنند.

[ad_2]

منبع