دانلود کتاب فناوری بیوسنتز و چالش های زیست محیطی:

[ad_1]

این کتاب مروری جامع بر رویکردهای بیوسنتز در تولید مواد شیمیایی مهم صنعتی و چالش های زیست محیطی مرتبط را ارائه می دهد. 19 بخش آن جنبه های مختلف فناوری بیوسنتز را از دیدگاه متخصصان برجسته در زمینه خود مورد بحث قرار می دهد. استفاده از میکروبها شامل انواع روشهای تصفیه بیولوژیکی ، از جمله امکانات مهندسی متابولیک ، روشهای زیست توده و فناوری سبز است. این مقاله همچنین تحقیقات مهم را در زمینه کمپوست زباله های آلی و خطرناک ، مدیریت و بازیابی مواد مغذی از پسماندهای صنعتی کشاورزی ، پیشرفت های فن آوری سنتز بیوسنتز و سورفاکتانت های زیستی و تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بررسی می کند. این کتاب به ادبیات علمی در زمینه فن آوری های بیوسنتز و چالش های زیست محیطی مرتبط برای محققان و دانشگاهیان فعال در این زمینه در سراسر جهان کمک می کند.

[ad_2]

منبع