دانلود کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سیستم های هوشمند (ICTIS 2017) – دوره 2:

[ad_1]

این جلد شامل 73 مقاله ارائه شده در ICTIS 2017: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سیستم های هوشمند است. این کنفرانس در احمدآباد ، هند در تاریخ 25 و 26 مارس 2017 برگزار شد و به طور مشترک توسط اتاق های بازرگانی و صنایع وابسته هند (ASSOCHAM) شعبه گجرات ، بنیاد GR ، انجمن ماشین آلات رایانه ای ، شعبه احمدآباد و انجمن رایانه هند بخش چهارم برگزار شد – ارتباطات و بخش پنجم – آموزش و پژوهش. مقالات عمدتاً بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهای آن در محاسبات هوشمند ، ذخیره سازی ابری ، داده کاوی و تجزیه و تحلیل نرم افزار تمرکز داشتند. مبانی تجزیه و تحلیل و الگوریتم های مختلف داده مورد بحث برای محققان در این زمینه مفید است.

[ad_2]

منبع