دانلود کتاب فرهنگ لغت عملی چینی-انگلیسی / انگلیسی-چینی (ماندارین)

[ad_1]

منبع ضروری چینی ماندارین! این دیکشنری پرفروش دو زبانه چینی شامل بیش از 14000 مقدمه کلمه به کلمه است که واژگان ضروری برای تحصیل ، تجارت و مسافرت را پوشش می دهد. این منبع جامع دو بخشی برای دانش آموزان یادگیری زبان چینی یا چینی زبان انگلیسی مناسب است. فرهنگ لغت شامل: 14000 مدخل فرهنگ لغت برای کلمات چینی و انگلیسی برای هر ورودی حروف چینی ساده شده و استاندارد بین المللی رومی سازی پینیین برای همه ورودی ها یک شاخص کاراکتر برای پیدا کردن آسان ورودی های چینی

[ad_2]

منبع