دانلود کتاب فرزندان مهاجرت بزرگ چین

[ad_1]

در سال 2018 ، بیش از 200 میلیون مهاجر روستایی دور از زادگاه خود در چین کار کردند و این باعث رونق سریع اقتصادی این کشور شد. در سال های 2010 ، حداقل یک والد بیش از شصت و یک میلیون کودک روستایی بدون آنها مهاجرت کردند که تقریباً نیمی از این والدین بالاتر بود. راشل مورفی برای کاوش در تجربیات این کودکان عقب مانده و بررسی تأثیر این مهاجرت بزرگ بر روابط کودکی و خانوادگی در چین ، از کارهای میدانی طولی در دو استان محصور در خشکی استفاده می کند. مورفی با استفاده از صدای کودکان ، دیدگاهی چند وجهی در مورد تجارب مهاجرتی والدین ، ​​فشارهای کاری ، فقر ، تبعیض نهادی ، فرهنگ خانوادگی مادری و بازسازی جنسیت و روابط بین نسلی فراهم می کند.

[ad_2]

منبع