دانلود کتاب فراتر از کاوایی

[ad_1]

کاوایی عشق به همه چیزهای زیبا تبدیل به تصویر غالب دختران و زنان ژاپنی شده است. اما زنان واقعی ژاپنی پیچیده ترند. برخی رحم خود را جشن می گیرند ، برخی دیگر مد و لباس متقابل را امتحان می کنند و یا پرزرق و برق خود را می پذیرند ، بسیاری با مادر شدن دست و پنجه نرم می کنند. حتی ممکن است برخی به عنوان ارواح انتقام جویانه بازگردند. این سومین مجموعه تحقیق دانشمندان جوان از دانشگاه کمبریج فراتر از تصویر کاوایی است و تنوع و پیچیدگی زن ژاپنی بودن را در هزاره جدید بررسی می کند.

[ad_2]

منبع