دانلود کتاب فراتر از چهار دیوار: کشف کلیسا بودن

[ad_1]

امروز در بسیاری از قسمت های بینی کلیسا. “بوی بسیاری از مردم بو می دهد. تاریخ انقضاiration خود را سپری کرده و تاریخ باید به سطل آشغال ریخته شود و هرچه زودتر بهتر است. با این حال ، همکاران این جلد معتقدند که کلیسا ، با وجود گذشته تا حدودی متلاطم و بسیاری از شکست های فعلی ، همچنان بخشی جدایی ناپذیر از اهداف انحلال خدا در جهان است ، و آنچه خدا اکنون به کلیسا دعوت می کند چیست. همیشه این بوده است: مردم مومن خدا باشید که با شادی به رستاخیز عیسی مسیح ، در زندگی مشترک او و در زندگی هر یک از اعضای آن شهادت می دهند. هر فصل در این کتاب جنبه ای از معنای کلیسا بودن را بررسی می کند ، هم از نظر زندگی خود و هم از نظر حضور و مأموریت در جهان.

[ad_2]

منبع