دانلود کتاب فراتر از مرزها: درک ، ترجمه و گفتمان مردم شناسی

[ad_1]

غالباً استدلال می شود که انسان شناسی یک هنر ترجمه است. با این حال ، اخیراً ، نظریه پردازان اجتماعی تردیدهای جدی در مورد ابتکار مترجم ایجاد کرده اند. زیستگاه اجتماعی و زیست محیطی انسان در چند سال گذشته شاهد پیشرفتهای چشمگیری بوده است. انسان مدرن به معنای واقعی کلمه در یک دهکده جهانی زندگی می کند. از این تحولات چه درس هایی می توان برای انسان شناسی گرفت؟ در فراتر از مرزها ، ده انسان شناس از کشورهای مختلف مسئله درک اجتماعی و ترجمه فرهنگی را از دیدگاه های مختلف نظری و مردم نگاری مطرح می کنند. مشارکت کنندگان با توجه به مضمون کلی پوست ، چندین سنت و جوامع مختلف دانشگاهی مانند انگلستان ، فنلاند ، فرانسه ، ایسلند ، اسرائیل ، ژاپن ، نروژ ، اتحاد جماهیر شوروی سابق و سوئد را نشان می دهند.

[ad_2]

منبع