دانلود کتاب فراتر از خوب و بد

[ad_1]

مبارزه با هیولاها باید مراقب باشند تا به یک هیولا تبدیل نشوند. و اگر مدت طولانی به صخره خیره شوید ، ورطه به شما نگاه می کند. جدال رادیکال نیچه درباره فراتر از خوب و بد با گسترش اندیشه های خود از زرتشت ، فرضیه های اخلاقی سنتی را ضعیف می کند و ما را ترغیب می کند که با انتقاد بیشتری درباره جهانی که نیچه می گوید ، در این متن معروف ، فیلسوفان گذشته از سقراط تا دکارت ، شوپنهاور و رهبران مذهبی را با نگاه انتقادی و بدبینانه می برد. با زیر سال بردن پیگیری کورکورانه اعتقاد دینی ، این پرسش عمیق تر در مورد اینکه چه کسی واقعاً خوب یا بد است ، مورد بررسی قرار می گیرد.

[ad_2]

منبع