دانلود کتاب فراتر از جهان وطنی: به سوی تحولات سیاره ای

[ad_1]

با در نظر گرفتن سنتهای متنوع اندیشه و آزمایش جهان وطنی ، این جلد پیشرفته احیای معاصر جهان وطنی را به عنوان پاسخی به چالشهای زندگی در جهانی بهم پیوسته بررسی می کند. او با یک رویکرد چند رشته ای منحصر به فرد ، بحث را فراتر از جهانی گرایی یک طرفه جهان یورو-آمریکایی می برد و تنوع گسترده ای از تحولاتی را که جهان گرایی با آن روبرو است ، کاوش می کند. این مجموعه بر اهمیت گفتگوی بین تمدن ها ، فرهنگ ها ، ادیان و آئین ها و همچنین س questionsالات اساسی مانند مسئولیت جهانی ، شهروندی جهانی و عدالت تأکید دارد. با کاوش در ابعاد اخلاقی و سیاسی جهانی شدن ، راه های فراتر از جهان وطنی گرایی را با تلاش برای جهان وطنی پس از استعمار مشخص می کند که با عدالت جهانی ، گفتگوهای بین تمدنی و عزت برای همه مشخص می شود.

[ad_2]

منبع