دانلود کتاب فراتر از تفاوت

[ad_1]

این کتاب تجربه دردناک متفاوت بودن را بررسی می کند و راه حل هایی برای جامعه و افراد برای بهبود و رشد فراتر از اختلافات ارائه می دهد. این اثر اجتماعی تفاوت ، الگوی نوک تیز نوظهور و میزان تمایز افراد را بررسی می کند.

[ad_2]

منبع