دانلود کتاب فراتر از اوضاع ماوراuralالطبیعه: موقعیت های شبح واقعی ، ظواهر ، تصرفات اهریمنی ، تصادفات غیرممکن …

[ad_1]

این کتاب صدها واقعه غیرمعمول را که در اسپانیا رخ داده و طی یک دهه گذشته شخصاً توسط نویسنده مورد تحقیق قرار گرفته است ، گرد هم می آورد. در هر صورت ، قهرمانان کسانی هستند که تجربیات خود را توصیف می کنند ، مانند برخورد با بستگان مرده و پیام های آنها ، تپه های وحشتناک عروسک های اهریمنی ، تصاویر راهبان ارواح در جاده های اسپانیا ، برخورد با موجوداتی که به نظر می رسد از ابعاد دیگر برخاسته اند . یا تصادفی غیرممکن در میان بسیاری دیگر از پدیده های ماورا طبیعی. این کار تحقیقاتی به سرپرستی مارسلینو ریکو ، شامل عکس ، نقاشی و تصویر است.

[ad_2]

منبع