دانلود کتاب فرآیندهای جوشکاری هوشمند: جلد اول شماره 1 2017

[ad_1]

هدف اصلی این جلد این است که به روزترین تحولات جوشکاری رباتیک ، سیستم های هوشمند و اتوماسیون را به محققان و مهندسان دانشگاهی و صنعتی ارائه دهد. مقالاتی را که از کارگاه بین المللی تولید منابع هوشمند بین المللی (IWIWM’2017) در تاریخ 23 تا 26 ژوئن 2017 در شانگهای ، چین انتخاب شده است ، جمع آوری می کند. مشارکت ها نشان می دهد که چگونه تولید جوش هوشمند (IWM) به یک روند اجتناب ناپذیر تبدیل شده است ، زیرا جوشکاری رباتیک هوشمند به یک فناوری مهم تبدیل شده است. حجم به چهار بخش اصلی تقسیم شده است: تکنیک های هوشمند برای جوشکاری رباتیک ، تشخیص در پردازش جوش قوس ، مدل سازی و کنترل هوشمند جوشکاری و برنامه های کنترل هوشمند و مهندسی.

[ad_2]

منبع