دانلود کتاب فاصله بین کاربرد و تحقیقات در مهندسی صنایع:

[ad_1]

این کتاب صورتجلسه های XXII کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت عملیات ، کنفرانس بین المللی IIE 2016 و کنفرانس بین المللی AIM 2016 را ارائه می دهد. این کنفرانس مشترک نتیجه توافق نامه بین ADINGOR (Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización) است. ، ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de Produção) ، AIM (آکادمی اروپایی برای مدیریت صنعتی) و IIE (موسسه مهندسان صنایع) ، در دانشکده فنی مهندسی TECNUN (سن سباستین ، اسپانیا) بین 13-15 ژوئیه ، این کتاب شامل آخرین پیشرفت های تحقیقاتی و تجزیه و تحلیل برش بارز مطالعات موردی واقعی در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات از زمینه های مختلف بین المللی است ، در حالی که همچنین به توصیف شیوه های تجارت مشخص برای آخرین یافته ها و نوآوری ها در مدیریت عملیات و علوم تصمیم گیری می پردازد.

[ad_2]

منبع