دانلود کتاب فاش کردن

[ad_1]

دوست پسر سابق شیطانی کتی سعی در ربودن دختر آنها بی دارد. وقتی معتادان به مواد مخدر از گذشته می خواهند دوباره وصل شوند – این ناهار رایگان بعدی آنها است. صداها او را آزار می دهد. “مادر ، مادر!” اما آنها دختر نیستند. به نظر می رسد که یک پلیس ناز از او مراقبت می کند ، اما او لیاقت این نوع عشق را ندارد. کیتی به راحتی ، بطری های ریز و پر از مایع زرد رنگ که در حال سوختن است بازگشت.

[ad_2]

منبع