دانلود کتاب عمل آسیب شناسی جراحی: یک راهنمای مبتدی برای فرایند تشخیص

[ad_1]

در آموزش آسیب شناسی ، در آموزش و پرورش بین دانشکده پزشکی و دستیاری فاصله زیادی وجود دارد. در نتیجه ، کارآموز آسیب شناسی اغلب بدون آمادگی به محل اقامت می آید. این کتاب که تمام رنگ آن به تصویر کشیده شده است ، زمینه آسیب شناسی عملی را فراهم می کند و داربستی را برای ایجاد دانش بنیان بر روی آن فراهم می کند. این شامل مواد مقدماتی اساسی است و از طریق هر سیستم ارگانیک عبور می کند. هر فصل شامل یک بررسی مختصر از بافت شناسی طبیعی برجسته ، بحث در مورد انواع نمونه های معمولی ، رویکرد استراتژیک به نمونه و بحث در مورد چگونگی ارتباط بسیاری از تشخیص های مختلف است.

[ad_2]

منبع