دانلود کتاب عملکرد مواد بهبود یافته: طراحی و رویکردهای تجربی

[ad_1]

این کتاب خلاصه ای از پیشرفت های اخیر در بهبود خواص و عملکرد مواد و سازه های مهندسی را ارائه می دهد. در مورد خصوصیات مدل سازی مربوط به زمینه های کلاسیک مکانیکی ، حرارتی ، الکتریکی و نوری و همچنین موارد مربوط به مقادیر خاص سطح بحث می کند (به عنوان مثال زبری ، سایش و تغییرات ناشی از پوشش های سطحی). انواع مواد ارائه شده از فلزات کلاسیک و مواد مصنوعی تا کامپوزیت ها متغیر است. رقابت پذیری به دلیل بهره وری هزینه (به عنوان مثال ، پس انداز متناظر سوخت برای سازه های سبک تر و سیستم های حمل و نقل) و پایداری (به عنوان مثال قابلیت بازیافت یا استفاده مجدد) عوامل محرک پیشرفت های مهندسی هستند. نتایج این تلاش ها به دلیل ادامه چرخه های ارزیابی دشوار است که به طور دقیق ردیابی شوند.

[ad_2]

منبع